Våre verdier

  • Nytenkende
  • Engasjerte
  • Tillitsfulle

Om oss

Vår kjernevirksomhet er knyttet til virksomhetsforbedring og effektivisering gjennom leveranser av smarte, fleksible og kostnadseffektive løsninger innen Retail i samarbeid med våre dyktige partnere.

Vi har lang erfaring innen områdene detalj- og faghandel, vareadministrasjon, prosjektledelse, implementering og opplæring.
Utarbeidelse og implementering av IKT og digitaliseringsstrategi.
IKTs visjon, mål og styringsprinsipper.
Informasjonssikkerhet, IT-sikkerhetsmål og strategi.
IKT-organisering, restrukturering, endringsledelse, avtaleutarbeidelse og -forhandling, Management for Hire.

En viktig fellesnevner for våre leveranser er fokus på gjennomføring.

Du velger hvor mye B2R skal være involvert.
Vi kan ta rollen som totalleverandør eller være underleverandør og kun levere ett eller flere produkter og tjenester.

Nyheter

Valgte B2R

Informasjonssikkerhetsselskap valgte B2R som rådgiver overfor sine kunder innen informasjonssikkerhet, IT-sikkerhetsmål og strategi. >>