VisionPOINT

VisionPOINT er butikkens webportal. VisionPOINT gir dermed unik tilgjengelighet samtidig som det gir stor fleksibilitet.

VisionPOINT løser alle oppgaver i butikk. Sammen med et enkelt og oversiktlige brukergrensesnitt gir det den enkelte bruker et spesielt godt tilpasset arbeidsverktøy for butikker og kjeder.

VisionPOINT er bygd med en unik mulighet til å tilpasses den enkelte bruker. Dette gjør at løsningen enkelt kan tilpasses de fleste bransjer.

Kontakt Olav på telefon 982 23 100 for ytterligere informasjon.