Get Ready

Gjennomføring satt i system

Programvaremodulen er utviklet på idéen om at man skal kunne sette gjennomføring av aktiviteter i system. Bekrefte at aktivitetene blir gjennomført og rapportere gjennomføringsgrad til leverandører, industri og samarbeidspartnere.

Get Ready gir deg full kontroll på global og koordinert gjennomføring av aktiviteter. Sikrer dine investeringer, inntekter og forhandlingsmuligheter, samt dine relasjoner til dine leverandører, industri og samarbeidspartnere.

Get Ready sikrer ditt omdømme overfor kunder og partnere, effektiviserer oppgaveoppfølging på distribuerte lokasjoner og motiverer med relevant og rettidig informasjon.

Kontakt Olav på telefon 982 23 100 for ytterligere informasjon.