VisionPOS

VisionPOS er en lokal kasseapplikasjon. VisionPOS installeres på hver enkelt PC i butikken.

Dette sikrer maksimal oppetid for kritiske operasjoner som salg over disk.

VisionPOS har avansert parameterstyring som gir den enkelte kjede (bruker) et tilpasset produkt. Dette gjør produktet god egnet til både detaljhandel og kapitalkrevende faghandel.

VisionPOS har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, som hindrer feilregistrering og som krever liten opplæringstid. Dette gir optimal effektivitet i kassefunksjonen.

VisionPOS har klart å kombinere en rikholdig fuksjonsliste med lav brukerterskel.

Kontakt Olav på telefon 982 23 100 for ytterligere informasjon.