BYGGER’N

logoByggern[1]

Kunden har vært vareadministrasjonskunde siden 1998 og benytter løsningen S4 til å distribuere vare og kampanjeinformasjon til sine medlemmer.

Vareadministrasjonsløsningen S4 benyttes til å hente vare og prisinformasjon fra byggevarebransjens felles varedatabase NOBB og NOBB kontrakt. Gjennom bruk av S4 legges kjedens prissetting, kampanjeinformasjon, sortimentskoder, bestillingsantall og annen kjederelevant informasjon til.

Bygger’n er en landsdekkende byggevarekjede med en sisteleddsomsetning på 3,9 milliarder og ca. 100 butikkmedlemmer fra Kristiansand til Vadsø.

byggern.no