Tjenester

Vi kan bistå med tjenester innen:

 • Vareadministrasjon
 • Prosjektledelse
 • Implementering og opplæring
 • Rådgivning
  • IKT og digitalisering
  • Forretningsutvikling
  • IT-sikkerhetsmål og strategi
  • Informasjonssikkerhet
  • Organisering og endringsledelse
  • Avtaleutarbeidelse og -forhandlinger
 • Management for Hire